„Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Uspokaja tumult i wzburzenie myśli, uśmierza gniew.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców godzi wrogów.”
Św. Bazyli Wielki

11 grudnia 2010 r. o godz. 19.00, w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach odbył się II Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach.
Przez 1,5 godz. w kościele rozbrzmiewał najpiękniejszy instrument jakim jest głos ludzki, który poruszał do głębi serca i dusze słuchaczy.
W przeglądzie wzięli udział:
1. Chór Męski przy kościele parafialnym N.S.P.J. w Dzietrzkowicach.
Chór prowadzi Pan organista Józef Rybski.
2. Schola dziecięco – młodzieżowa przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina Biskupa w Walichnowach., prowadzona przez Panią Agnieszkę Gnych oraz Panią Barbarę Pieprzyk.
3. Chór mieszany przy kościele parafialnym N.S.P.J. w Dzietrzkowicach, który istnieje od początku lat 30 – tych. Od 1962r. do dnia dzisiejszego chór prowadzi Pan organista Józef Rybski
4. Chór przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Sokolnikach
Prowadzącym jest ks. Kazimierz Wawrzyniak.

Na ręce prowadzących Wicestarosta Powiatu Wieruszowskiego – Mirosław Urbaś oraz Przewodniczący rady Powiatu Wieruszowskiego – Andrzej Żóraw wręczył pamiątkowe statuetki oraz kosze słodkości.
Na zakończenie przeglądu ks. Kazimierz Wawrzyniak udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz zaprosił do odśpiewania „Czarnej Madonny”.
Po przeżyciach artystycznych zaproszeni goście oraz uczestnicy przeglądu przeszli do obiektu GOKSiT w Sokolnikach na poczęstunek podczas którego był czas na wymianę doświadczeń i zawieranie nowych znajomości.
Organizatorzy gratulują wszystkim talentu oraz gratulują odwagi odkrywania i dzielenia się tym talentem z innymi, życząc jednocześnie dalszych wspaniałych przeżyć artystycznych i radości płynącej z muzykowania.

Serdecznie dziękujemy:
Starostwu Powiatowemu w Wieruszowie,
ks. Kazimierzowi Wawrzyniakowi,
mediom
oraz wszystkim, którzy swoją obecnością
przyczynili się do uświetnienia tego niezapomnianego wieczoru.


Było to spotkanie ludzi dla których niewątpliwie śpiew jest prawdziwą życiową pasją i którzy odważnie powiedzą za św. Augustynem:
„Cantare amantis est – śpiewanie to sprawa miłości”.

Chór Męski z Dzieczkowic
Schola z Walichnów Chór mieszany z Dzieczkowic
Chór z Sokolnik

ZosiaS