WFOSiGW2014.jpg  Gmina Sokolniki w okresie wrzesień-październik br. zrealizowała zdania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki".

W ramach zadania z prywatnych posesji znajdujących się na terenie gminy usunięto 59,64 Mg wyrobów zawierających azbest. Odpady te stanowiły płyty azbestowo-cementowe. Łączna wartość zadania wyniosła 23.173,00 zł, w tym 22.941,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznana na podstawie umowy nr 585/OZ/D/2013 z dnia 27.10.2015 r.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie www.zainwestujwekologie.pl