Zadanie pn. „Zakup sprzętu do utrzymania rowów i zieleni przydrożnej na terenie Gminy Sokolniki” realizowano przy dofinansowaniu w formie umorzenia części pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Celem zadania jest ochrona przyrody i krajobrazu poprzez właściwe utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym skwerów przydrożnych i rowów w Gminie Sokolniki. Projekt polegał na zakupie ręcznego ciągnika jednoosiowego wraz z: pługiem wirnikowym, pługiem lemieszowym, posypywarką nawozu, opryskiwaczem, wózkiem, przyczepką oraz odkurzacza do liści i trawy, kosiarki samojezdnej, przyczepy rolniczej dwuosiowej, wykaszarki ręcznej (2 szt.) i zamiatarki. Łączny koszt zadania to 140.477,01 zł, z tego 102.500,00 zł stanowiły środki z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Więcej informacji nt. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW2014.jpg