Wszystkie szkoły na terenie Gminy Sokolniki realizują program „Książki naszych marzeń” . W ramach programu powiększono księgozbiory bibliotek szkolnych. Łącznie na zakup książek w ramach programu przeznaczono 6.150,00 zł, w tym 4.858,50 zł stanowiła dotacja. W związku z realizacją programu każda ze szkół do czerwca 2016 r. realizować będzie działania z wykorzystaniem księgozbioru bibliotek.


Zespół Szkół w Tyblach zrealizował projekt edukacyjny „Tydzień z książką”. Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z wybranymi utworami literackimi (książki czytane przez nauczycieli). Uczniowie po wysłuchaniu utworów wykonywali prace plastyczne, uczyli się krótkich wierszy na pamięć i oglądali ekranizację znanych baśni. Realizacja projektu pokazała, że dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach czytelniczych, o ile mają one atrakcyjną, zróżnicowaną formę i charakteryzuje się dużą dynamiką. Kolejnym działaniem zrealizowanym przez szkołę w Tyblach było głośne czytanie legend polskich połączone z ich omawianiem oraz ilustrowaniem. Efekty pracy uczniów można było zobaczyć podczas zorganizowanej wystawy na korytarzu szkolnym.
Natomiast Szkoła Podstawowa w Pichlicach zorganizowała dla uczniów konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze baśnie” oraz przygotowała gazetkę ścienną „Cytaty o książkach”.
Podobne działania zrealizowała Szkoła Podstawowa w Walichnowach. W szkole przeprowadzono dwa konkursy - dla uczniów klas I-III pn. „W świecie baśni i bajek” oraz dla uczniów klas IV-VI „Konkurs na wykonanie plakatu reklamującego książki”. Utworzono także wystawkę „POCZYTAJMY” zawierającą informacje o nowościach książkowych dostępnych w bibliotece. Dodatkowo w czasie wywiadówki szkolnej omówiono wyniki czytelnictwa i przedstawiono wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci.
Również Szkoła Podstawowa w Starym Ochędzynie prowadzi gazetkę ścienną prezentują ciekawe książki oraz aktualne wydarzenia. Ponadto uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym, zajęciach czytelniczych oraz lekcjach bibliotecznych.
W Szkole Podstawowej w Sokolnikach przeprowadzono akcję głośnego czytania bajek oraz głośnego czytanie na przerwach. Przeprowadzono także pogadankę na zebraniu z rodzicami nt. „Wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci”. Dla uczniów przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem: Czy tak wyobrażałam/em sobie „nową bibliotekę?” oraz zorganizowano spotkanie autorskie z p. Janiną Owczarek (lokalną poetką) i wieczór Poezji Jana Pawła II. Dodatkowo w okresie listopad 2015 –luty 2016 zrealizowano w szkole w Sokolnikach następujące projekty edukacyjne: „Plastuś – bohater, który się nie zestarzał – projekt plastyczny”, „Zaczarowana zagroda”, „Uczymy się wyrażać własne opinie o bohaterach – oceniamy postępowanie Tomka Sawyera”.