W Gminie Sokolniki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, 4 szkoły podstawowe oraz 1 szkoła podstawowa specjalna. Za wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej jednostki połączone są w zespoły szkół:

 1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, w skład którego wchodzą:
  - Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
 2. Zespół Szkół w Walichnowach, w skład którego wchodzą:
  - Przedszkole Samorządowe
  - Szkoła Podstawowa im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii "Łódź"
 3. Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, w skład którego wchodzą:
  - Przedszkole Samorządowe
  - Szkoła Podstawowa
 4. Zespół Szkół w Pichlicach, w skład którego wchodzą:
  - Przedszkole Samorządowe
  - Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach

Każda placówka posiada pracownie komputerowe, ze stałym łączem do Internetu, wyposażone w programy multimedialne i użytkowe, które wykorzystywane są w czasie zajęć dydaktycznych. W większości szkoły prowadzą własne strony internetowe.

Budynek szkoły podstawowej specjalnej jest jednym z najlepiej wyposażonych placówek rehabilitacji dzieci w okolicy. Nowy sprzęt pozwala wykorzystywać kompetencje pracujących w szkole specjalistów.

Doceniając pracę uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz zdobywają zaszczytne miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych wręczane są podczas uroczystych sesji Rady Gminy Sokolniki stypendia o charakterze motywacyjnym.