Gmina Sokolniki uzyskała dofinansowanie w kwocie 6.480,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Pichlicach i Szkoły Podstawowej w Walichnowach na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów bibliotek szkolnych. W ramach programu szkoły zorganizują m.in. co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, zrealizują co najmniej jedne projekt edukacyjny na oddział w szkołach, zorganizują spotkanie z rodzicami nt. wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. 

NPRC malinowy