Gmina Sokolniki jest jedną ze 177 gmin województwa łódzkiego. Położona jest w powiecie wieruszowskim, w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego.

Wchodzi w skład Wysoczyzny Wieruszowskiej Kotliny Grabowskiej, której obszar znajduje się w dorzeczu Prosny.Gmina Sokolniki graniczy z gminami: Galewice, Lututów - na północy, Czastary, Biała- na południu i na zachodzie z gminą Wieruszów. Zajmuje powierzchnię 80 km2.

W jej skład wchodzi 13 sołectw, które skupiają 21 miejscowości. Zamieszkuje je około 4,9 tys mieszkańców.

Równina Sokolnicka zajmuje północno - zachodnią część dawnego powiatu wieluńskiego. Jej długość wzdłuż Prosny wynosi 35 km, szerokość od Prosny do doliny Pysznej 30 km, w kierunku południowym zwęża się do 15 km.

Ukształtowanie subregionu jest typowo równinne, a wysokości względne nigdzie nie przekraczają 15 m, przeciętnie dochodzą do 10m.

Na północ od miejscowości Wyglądacze, w lasach państwowych, znajduje się rezerwat przyrody, z rzadko spotykanym drzewostanem liściastym. Obszar chronionego krajobrazu zajmuje 53,93 ha.

 

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące naszej gminy znajdziecie Państwo w opracowaniu przygotowanym przez GUS