Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. 

W ramach zadania zakupiono zestaw nagłośnienia. Zestaw składa się z: 2 x 2 zestawy głośników, adaptera do statywu (2 szt.), mikrofonów wokalnych ze statywami (4 kpl.) oraz niezbędnego okablowania.

Ponadto pod koniec października w ramach projektu w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyły się warsztaty edukacyjno-muzyczne „W Jego sercu”. W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób dzieci, młodzież oraz dorośli. Warsztaty prowadziła P. Julia Stolpe – piosenkarka i nauczycielka śpiewu. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach mi.in z emisji głosu, fonetyki oraz pracowali nad wybranym repertuarem. Podsumowaniem warsztatów był „Koncert Uwielbienia”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości.
Na zakończenie projektu przeprowadzono jesienną akcję sprzątania parku (12.11.2016r.). W wydarzeniu wzięło udział ok. 65 osób. Akcja zaczęła się grabieniem liści w parku. Po wykonanej pracy na uczestników czekał ciepły posiłek. Na zakończenie wszyscy wspólnie przy ognisku śpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie akordeonu.

Łączny koszt projektu to 18.130,00 zł, z tego 5.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 łódzkie sołecki