W projekcie wzięło udział 30 osób (16 uczniów z SP w Sokolnikach, 3 uczniów z SP w Walichnowach, 6 uczniów z ZS w Pichlicach, 5 uczniów z SP w Starym Ochędzynie). Zajęcia realizowano raz w tygodniu w okresie od 15.09.2016 do 24.11.2016. Program zajęć obejmował 20 godz. zajęć z zakresu nauki pływania. Zajęcia prowadzone były w dwóch 15-sto osobowych grupach, w tym samym czasie.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano opisane w artykule poniżej spotkanie dla uczniów z Otylią Jędrzejczak oraz ratownikiem wodnym. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 15.478,00 zł, z tego 5.100,00 stanowiła dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki