Herb Gminy Sokolniki Informujemy, że Gmina Sokolniki w okresie lipiec- wrzesień br. zrealizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki”.

 W ramach zadania z prywatnych posesji znajdujących się na terenie gminy usunięto 101,650 Mg wyrobów zawierających azbest. Odpady te stanowiły płyty faliste azbestowo-cementowe. Łączna wartość zadania wyniosła 32.203,28 zł, w tym 28.733,90 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznana na podstawie umowy nr 70/2017 z dnia 27.07.2017r.

wojewódzki fundusz logo