Akcja „Daj się wkręcić” polega na zbiórce plastikowych nakrętek. Prowadzona jest przez GOKSiT w Sokolnikach od 8 października 2012 r.

  • Sprzedaż I partii 22 VIII 2013 - 1 tona 360 kg – na leczenie Leszka Jamrozińskiego
  • Sprzedaż II partii - 16 XII 2015 - 1 tona 138 kg – na leczenie Leszka Jamrozińskiego
  • Sprzedaż III partii 6 VI 2016 – 1 tona 104 kg – na ultrasonograf do Afryki
  • Sprzedaż IV partii 24 XI 2016 – 1 tona 515 kg - na leczenie Marysi Zalwert
  • Sprzedaż V partii 2 X 2017 – 1 tona 950 kg – na leczenie Marysi Zalwert
  • Sprzedaż VI partii 17 VII 2018 - 2 tony 75 kg - na leczenie Mateusza Wyder

Łącznie sprzedaliśmy do dnia 17 VII 2018 r. 9 ton 142 kg nakrętek, co daje kwotę 9142,00 zł

Akcja objęła swoim zasięgiem kilka powiatów i kilka województw. Nakrętki zbierają uczniowie w szkołach, przedszkolaki oraz osoby dorosłe.

Środki z obecnie trwającej akcji  100% zebranych środków przeznaczymy na rehabilitację 2 letniego Maksymiliana zmagającego się ze skutkami dziecięcego porażenia mózgowego

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Dziękuję również Panu Wójtowi gminy Sokolniki, Panu Sylwestrowi Skrzypkowi, który również pomaga w akcji udostępniając pracowników do załadunku oraz transportu nakrętek na miejsce sprzedaży. Dziękuję za okazane zrozumienie, empatię, życzliwość i piękny przykład niesienia pomocy potrzebującym. Dając od siebie tak niewiele, możemy zdziałać bardzo wiele!

Z pozdrowieniami – Zofia Siwik
Koordynator akcji

Akcja zbiórki nakrętek plakat