sesja Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Sokolniki radni zaakceptowali wykonanie budżetu za 2017 rok i udzielili absolutorium Wójtowi Sylwestrowi Skrzypkowi.

W dzisiejszym głosowaniu wzięło udział 15 radnych, z czego za udzieleniem absolutorium głosowało 14 z nich, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Radni nie szczędzili Wójtowi wyrazów uznania. Wyrazem ich poparcia były oddane głosy „za” oraz brawa i kwiaty.

Wójt serdecznie podziękował radnym za udzielenie absolutorium, a także zaufanie i współpracę oraz sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie i zaangażowanie w realizację ustawowych zadań Gminy.

sesja1 sesja2 sesja3 sesja4