Deprecated: Required parameter $errorMsg follows optional parameter $frontUpload in /home/sokolniki/public_html/archiwum/administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/file/filethumbnail.php on line 430
Przebudowa drogi gminnej 118211E w Pichlicach (Jasieniach) zakończona! Przedsiębiorstwo LARIX Sp. z o.o. z Lublińca zakończyło prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej 118211E na odcinku łączącym Pichlice z Borkami. Przedsiębiorstwo na mocy umowy zawartej z Gminą Sokolniki przebudowano 1,8km drogi.

Inwestycja obejmowała wykonanie całkowicie nowej podbudowy i nawierzchni w miejsce wcześniej drogi gruntowej, a także poszerzenie i wzmocnienie geo-siatką istniejących odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej, z wykonaniem nowej nawierzchni ścieralnej, nowych zjazdów i przebudowę odwodnienia drogi.

Inwestycję wsparł Powiat Wieruszowski, który w ramach środków własnych przebudował skrzyżowanie tej drogi z drogą powiatową 4711E w Borkach.

Dzięki bardzo profesjonalnemu realizowaniu zlecenia projektowego, wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pana Jacka Małeckiego z Okrzyc k/Rychtala, już na etapie projektowania wykryto wady podbudowy. Dlatego zgodnie z projektem, wykonano jej wyminę, aby uniknąć układania nowej, drogiej nawierzchni na „wadliwej podstawie” (wykryto szlakę i destrukt uwalniające gazy powodujące niszczenie nawierzchni asfaltowej).

Inwestycja pochłonęła ponad 2 mln zł, z czego prawie 800 tys. gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W ramach inwestycji powstał też nowy przystanek autobusowy. Gmina wystąpiła do PKS Wieluń z propozycją jego udostępnienia i zorganizowania nowej linii autobusowej obejmującej Zdzierczyznę, Borki Pichelskie- Jasienie i Pichlice już od nowego roku szkolnego.