Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki jest Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki z siedzibą przy ul. Parkowej 1, 98-420 Sokolniki, telefon: 62 78 45 014, 697 064 254, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowana przez Dyrektora – Beatę Waniek.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Gminy Sokolniki możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.). W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Użytkowników Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki. Dane wizerunkowe zbierane będą tylko w celach promocji wydarzeń kulturalnych i mogą być zamieszczane na stronie internetowej biblioteki, stronie internetowej Gminy Sokolniki, portalu Facebook biblioteki oraz w prasie lokalnej.
  5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki.
  7. Użytkownik Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Użytkownik Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  9. Podanie przez Użytkownika Biblioteki Publicznej w Sokolnikach danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
  10. Dane Użytkownika Biblioteki Publicznej w Sokolnikach nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.