Zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki – 2019"

 

Zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki – 2019” zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym ze środków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.
Wartość zadania: 46 660,00 PLN
Kota dotacji: 38 249,00 PLN

www.zainwestujwekologie.pl