GOPS logo W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 i wzmożonym społecznym niepokojem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach umożliwia Państwu od dnia 23 marca br zdalne wsparcie psychologiczne ( w formie telefonicznej, e-mail, on-line/skype).

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r ., poz.374) i wzmożonym społecznym niepokojem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach umożliwia Państwu od dnia 23 marca br zdalne wsparcie psychologiczne ( w formie telefonicznej, e-mail, on-line/skype).
Pomoc psychologiczną kierujemy do mieszkańców gminy Sokolniki oraz osób pozostających w kwarantannie i osób objętych nadzorem epidemiologicznym.
W celu umówienia sesji on-line oraz kontaktu telefonicznego z naszym psychologiem najpierw prosimy o kontakt z GOPS w Sokolnikach pod nr tel. 62 78 46 190 oraz 798 227 146.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Pomagajmy sobie wzajemnie!