UE Gmina Sokolniki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 przystąpiła do projektu grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość – wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Samorząd Gminy Sokolniki zakupi 24 laptopy, które w dalszej kolejności zostaną przekazane do następujących szkół: w Walichnowach, w Pichlicach, w Starym Ochędzynie, w Sokolnikach oraz w Tyblach i będą wykorzystane do pracy z uczniami. Planowane efekty to zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają oraz wsparcie w tym procesie nauczycieli.
Wartość projektu – 60.000,00 zł
Dofinansowanie z funduszy UE – 60.000,00 zł

 

Fundusze logo