zdalna szkola Gmina Sokolniki przystąpiła do konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym można uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

To już drugi taki konkurs ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W pierwszym konkursie Gmina Sokolniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł, za które zakupione zostały 24 laptopy i przekazane do naszych szkół.

Kolejny wniosek złożony przez Gminę Sokolniki o dofinansowanie w projekcie zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków Funduszy Europejskich został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Przyznającą Granty, tym samym gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w wysokości 55.000,00 zł.

zdalna2