Mijają lata.
Wszystko wokół nas się zmienia. Na przestrzeni dziejów ścieżka życia każdego człowieka znaczona jest śladami jego obecności. Ze szczególnym szacunkiem i wdzięcznością Klub Historyczny działający przy GOKSiT w Sokolnikach chciałby zaprezentować państwu w tym albumie biogramy ludzi, którzy tworzyli historię naszego regionu. Kłaniamy się tym osobom, dla których Ziemia ta zawsze była miejscem szczególnym. Również dziś żyją i działają wśród nas osoby, które wyróżniają się wielkim zaangażowaniem na rzecz miejscowej społeczności. A zatem album będzie przedstawiał zarówno ludzi, którzy tworzyli historię tej Ziemi, jak i tych, którzy obecnie działają wśród nas.
Zachęcamy do lektury.

KUSIAK WŁADYSŁAW

kusiak KUSIAK WŁADYSŁAW (1889-1941)
Nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Sokolnikach, więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Urodzony 28 XI w Czarnej koło Stąporkowa (pow. Końskie) jako syn Józefa, hutnika w pobliskiej odlewni żeliwa i Antoniny z Grelów. Miał siostrę Janinę oraz brata Stanisława, wraz z którym kształcił się w seminarium nauczycielskim w Łęczycy.

Po jego ukończeniu, od 1 X 1909 pracował jako nauczyciel w Pichlicach. W końcu 1915 wyjechał do Moskwy, gdzie od 1 XII do 1 X 1916 pracował w prywatnej szkole Krajewskiego. Następnie od 1 IX 1917 był słuchaczem kursów uzupełniających dla nauczycieli, zorganizowanych staraniem sekcji nauczycielskiej przy wydziale szkolnym Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie. Wysłuchał całkowity cykl wykładów sekcji ogólnej, humanistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Od 1 IX 1917 do 1 VII 1918 K. pracował w szkole nr 4 prowadzonej przez ten komitet. Po powrocie do kraju z dniem 1 IX 1918 podjął pracę jako nauczyciel w Lasocinie (pow. Opatów).

Z inicjatywy Kusiaka założono w Lasocinie OSP, mleczarnię, spółdzielnię Samopomoc Chłopska, pobudowano Dom Ludowy, założono Kasę Stefczyka. Zorganizował orkiestrę, brał udział w organizowaniu przedstawień teatralnych. 16 IV 22 zawarł związek małżeński z Marią Mijakowską.
Od 1 IX 1923 rozpoczął pracę w szkole w Sokolnikach, pełniąc do wybuchu wojny, funkcję kierownika. W ciągu 16 lat pracy czynnie uczestniczył w życiu społecznym Sokolnik. Był współtwórcą spółdzielni spożywców, brał udział w działalności OSP, działał w kółku artystycznym. Mobilizował społeczeństwo Sokolnik organizując przedstawienia, zabawy z loteriami fantowymi, dochody z których przeznaczono na budowę nowej szkoły. Została ona oddana do użytku w 1932. Był to piętrowy, murowany, budynek z pięcioma salami do nauki oraz kancelarią.

Szkoła w Sokolnikach


Po wybuchy wojny uciekał wraz z rodziną, przed wkraczającą armią niemiecką. Po powrocie, w myśl zarządzenie władz okupacyjnych, w końcu października 1939 rozpoczął pracę w szkole w Sokolnikach. Aresztowany 9 XI 1939 w trakcie zajęć. Małżonka czyniła starania o zwolnienie, żandarmi zasugerowali przyjęcie przez rodzinę volkslisty, na co nie przystał Kusiak. Zwolniony z więzienia w Radogoszczy, w końcu lutego 1940, nie zgodził się na propozycję przyjęcia volkslisty, nie skorzystał też z możliwości ucieczki do Generalnej Guberni.
13 VI 1940 aresztowany ponownie, w ramach akcji skierowanej przeciwko warstwom przywódczym narodu polskiego znalazł się wśród aresztowanych z pow. Wieluńskiego, których umieszczono przy ul. Turowskiej w Wieluniu. 21 VI pod silną eskortą przeprowadzono więźniów na dworzec w Wieluniu-Dąbrowie i załadowano do przygotowanych wagonów. Następnie drogą kolejową przewieziono ich do obozu na Radogoszczu. Skąd przetransportowano ich do Dachau, gdzie otrzymał numer 8397. Ostatecznie Władysław Kusiak znalazł się w obozie w Mauthausen-Gusen. Wycieńczony ciężką pracą w kamieniołomach zmarł 17 V 1941.

Opracowanie: Jan Juszczak

Na Starym Cmentarzu w Sokolnikach Pan Jan Juszczak – Honorowy Obywatel Gminy Sokolniki, były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach zasadził Dąb Pamięci oraz ufundował płytę poświęconą śp. Władysławowi Kusiakowi.

Jan JUszczak