zdalna2 Laptopy zakupione w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 realizowanego z Funduszy Europejskich zostały z dniem 10 czerwca br. przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.

Wnioskowane laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej w Starym Ochędzynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Szkoły Podstawowej im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach, Szkoły Podstawowej
w Pichlicach oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Tyblach. Liczba rozdysponowanych laptopów to 22 sztuki, które po przeanalizowaniu zapotrzebowania trafiły do w/w placówek.
Wartość projektu – 55.000,00 zł
Dofinansowanie z funduszy UE – 55.000,00 zł

 

Fundusze logo

laptopy zdalna 1 laptopy zdalna 3