Miejscowości: Sokolniki, Zagórze


komunalne - 2 i 4 wtorek, metale i tworzywa sztuczne - 4 wtorek, szkło - 4 wtorek, papier - 4 wtorek, bio -2 i 4 wtorek

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2022
Styczeń 25 25 25
Luty 22 22 22 22
Marzec 22 22 22
Kwiecień 26 12,26 12,26
Maj 31 31 17,31 17,31
Czerwiec 28 14,28 14,28
Lipiec 26 12,26 12,26
Sierpień 23 23 9,23 9,23
Wrzesień 27 13,27 13,27
Październik 25 11,25 11,25
Listopad 29 29 29 29 29
Grudzień 27 27 27

 Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00

Miejscowości: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Bagatelka, Borki Pichelskie, Borki Sokolskie, Góry, Gumnisko, Kopaniny, Malanów, Pichlice, Prusak, Ryś, Siedliska, Szustry, Tyble, Walichnowy, Wiktorówek, Wyglądacze, Zdzierczyzna

komunalne - 1 i 3 środa, metale i tworzywa sztuczne - 1 środa, szkło - 1 środa, papier- 1 środa, bio - 1 i 3 środa

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier Szkło Bio Zmieszane odpady komunalne
2022
Styczeń 5 25 5
Luty 2 2 22 2
Marzec 2 22 2
Kwiecień 6 12,26 6,20
Maj 4 4 17,31 4,18
Czerwiec 1 14,28 1,15
Lipiec 6 12,26 6,20
Sierpień 3 3 9,23 3,17
Wrzesień 7 13,27 7,21
Październik 5 11,25 5,19
Listopad 2 2 2 29 2
Grudzień 7 27 7

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00