Herb Gminy Sokolniki

uchwała Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXV/161/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 22 lipca 2020 r.