Herb Gminy Sokolniki

Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 lipca 2021 r.