Pragnę serdecznie podziękować Mieszkańcom Gminy Sokolniki oraz wszystkim przybyłym gościom spoza jej terenu za tak liczny udział w Euro Festynie gminnym zorganizowanym w dniach 28 – 29 lipca 2012 roku.
Festyn zaliczamy do udanych. Cieszę się, że przyniósł on Państwu relaks, dobrą zabawę i możliwość ciekawej rywalizacji, z której wszyscy mogliśmy skorzystać.

Jestem bardzo zobowiązany wszystkim osobom, które wzięły udział w jego realizacji. Pragnę serdecznie podziękować p.o. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach Pani Zofii Siwik, która odpowiadała za organizację i poprowadzeniem festynu. Szczególne podziękowania kieruję do Partnera Organizacyjnego Pana Dominika Krawczyka, z którym nasz samorząd współpracuje już od kilku lat i współpraca ta jest bardzo owocną.
Jak Państwu wiadomo w czasie festynu mieliśmy możliwość wzięcia udziału w szeregu różnych imprez sportowych. Jest to związane z ogromnym zaangażowaniem klubów sportowych, które imprezy te zorganizowały.
Bardzo dziękuję Panu Adamowi Śliwakowskiemu oraz władzom Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego JUNIOR z Ochędzyna za przeprowadzenie w sobotę współzawodnictwa w orienteringu.
Panom Januszowi Chuć – kierownikowi drużyny i Tomaszowi Jezierskiemu – trenerowi drużyny Siatkarz GOKSiT Sokolniki serdecznie dziękuję za zorganizowanie Turnieju piłki plażowej, który odbywał się w dniach 27, 28 i 29 lipca 2012r. W turnieju tym wystąpiło w kilku kategoriach bardzo wiele drużyn.
Panu Dariuszowi Kowalewskiemu – Prezesowi oraz całemu Zarządowi Klubu Sportowego SOKOLNIKI dziękuję za zorganizowanie Turnieju piłki nożnej, który odbył się w niedzielę. W turnieju wzięły udział drużyny z terenu Powiatu Wieruszowskiego oraz spoza jego zasięgu.
Blok sportowy był bardzo bogaty, każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Wszystko to mogliśmy zobaczyć dzięki zaangażowaniu w/w osób, którym bardzo dziękuję za wysiłek, jaki włożyli w zrealizowanie tych imprez sportowych.
Poza atrakcjami sportowymi mogliśmy obejrzeć szereg kulturalnych prezentacji. Nawiązując do powyższego serdecznie dziękuję działającym przy GOKSiT w Sokolnikach: Zespołowi Folklorystycznemu SOKOLNIKI, Towarzystwu Aktywnych Kobiet, a także dziecięcym i młodzieżowym grupom tanecznym za uświetnienie swoimi występami festynu gminnego.
Serdeczne podziękowania kieruję do patronów medialnych naszej imprezy, którymi byli Radio Ziemi Wieluńskiej, Gazeta Łącznik, Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, Radio Sud FM, dzięki którym tak efektywnie promowano organizowaną przez nas imprezę.
Hotelowi SOKOLNIK AlternativeHause Sp. z o.o. dziękuję za sponsoring, współpracę i umożliwienie przeprowadzenia na terenie tego obiektu prezentacji dotyczącej realizowanych na terenie naszej gminy prac archeologicznych.
Panom Jarosławowi Bronowickiemu i Zdzisławowi Miśkiewicz dziękuję za przygotowanie prezentacji dotyczącej realizowanych na terenie naszej gminy prac archeologicznych i zaprezentowanie jej w pomieszczeniach Hotelu SOKOLNIK w trakcie trwania festynu gminnego, a także za przygotowanie stoiska promującego prace archeologiczne z udziałem mieszkańców z naszej gminy i efekty tych prac.
Firmie DRAGADOS S. A. dziękuję bardzo za sfinansowanie banerów prezentowanych na stoisku archeologicznym oraz za to, że zostały one przekazane po zakończeniu ekspozycji w darze naszej społeczności.
Dziękuję wszystkim, których wyżej z imienia i nazwiska nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do sprawnego i profesjonalnego przeprowadzenia naszego festynu.
Mam także nadzieję, że impreza spełniła Państwa oczekiwania. Jako władze samorządu jesteśmy otwarci na uwagi, które możecie Państwo zgłaszać w Urzędzie Gminy w Sokolnikach w każdy roboczy dzień w godzinach od 7.45 do 15.45. Pozwolą one na wyeliminowanie ewentualnych potknięć, za które serdecznie Państwa przepraszam.

Wójt Gminy Sokolniki
(-) Sylwester Skrzypek