GUS PSR 2020 logo kolor pelne RGB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Powszechny Spis Rolny 2020 w gminie Sokolniki został ukończony w 100%. Oznacza to, że wszyscy Rolnicy, którzy podlegali obowiązkowi spisania swojego gospodarstwa rolnego wykonali zadanie #jaknarolnikówprzystało! :)

W gminie Sokolniki spisanych zostało 617 gospodarstw indywidualnych!

PSR 2020 rozpoczął się 1 września 2020 roku i trwał do dziś (tj. 30 listopada br.). W naszej gminie utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiedzialne było m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu wśród mieszkańców gminy. Kandydaci na rachmistrzów terenowych odbyli odpowiednie szkolenie, które zakończyło się egzaminem. Następnie- od października, rachmistrzowie rozpoczęli prace spisowe w terenie oraz telefonicznie (ze względu na sytuację panującą w kraju związaną z pandemią koronawirusa). W spisie rolnym zbierane były informacje dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, pogłowia zwierząt gospodarskich, liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, zużycia nawozów mineralnych, powierzchni nawożonych nawozami, produkcji ekologicznej oraz osób pracujących w gospodarstwie rolnym.

Każdy rolnik miał możliwość wyboru metody spisu:

1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, mógł skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w Urzędzie Gminy w Sokolnikach,
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym.

Dziękujemy za udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020!

spis traktor