Projekt pn. „Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw służących rekreacji i integracji lokalnego społeczeństwa” zrealizowany przez Sołectwo Stary Ochędzyn i Gminę Sokolniki był współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

lodzkie wspolwinansowanie