Projekt pn. „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach” zrealizowany przez Sołectwo Pichlice i Gminę Sokolniki był współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Łódzkie logo