gunb logo 1 lipca wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Każdy właściciel bądź zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji - w przypadku źródeł ciepła kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Jeżeli źródła ciepła i spalanie paliw uruchomiono po 1 lipca - właściciel na złożenie deklaracji będzie miał 14 dni.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

1 lipca1