Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach  Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach Programu osi 4 „Leader" działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą" – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie.

Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR.

Opis operacji: Wykonanie placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy przedszkolu samorządowym w miejscowości Sokolniki. W ramach wyposażenia placu zabaw zakupiono i zamontowano następujące elementy: zestaw zabawowy, bujak jednoosobowy (2 sztuki), huśtawkę wagową, pociąg, karuzelę tarczową. Zamontowano dwie ławki z oparciem, dwa kosze na śmieci oraz tablicę korzystania z placu zabaw.

Całkowity koszt operacji: 30.497,60zł (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100)

Wysokość wnioskowanej pomocy ze środków unijnych: 19.008,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiem złotych 00/100).

Okres realizacji projektu: od dnia 31 maja 2013 roku do dnia 11 października 2013 roku.

 

Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach
Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach
Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach
Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach

 

leader