sluchowisko Niedzielne popołudnie w Sokolnikach minęło w niezwykłej, pełnej przemyśleń atmosferze.

A to wszystko za sprawą grupy teatralnej "Amator" i słuchowiska pt. "Powrót" w reżyserii Piotra Lipki. Grupa teatralna, którą tworzą członkowie AA i Al-Anon, po raz kolejny wystąpiła na deskach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Słuchowisko wzbudziło wiele emocji wśród widzów, które z pewnością zapiszą się na długo w pamięci obecnych an wydarzeniu.

Organizatorem przedsięwzięcia była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach podlegająca Wójtowi Gminy Sokolniki.