dzien soltysa22 6 11 marca w całej Polsce obchodzony jest Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę.

Sołtysi z gminy Sokolniki, licznie odpowiadając na zaproszenie Wójta Gminy - Pana Sylwestra Skrzypka, przybyli na spotkanie, które odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Sokolnikach w dniu 14 marca br. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Paweł Rychlik oraz Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki - Pan Rafał Prukop.

Po oficjalnym rozpoczęciu i wręczeniu drobnych upominków dla sołtysów prowadzono rozmowy dot. spraw bieżących w sołectwach, a także przedstawiono informacje dot. możliwości pozyskania środków w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r.

Dziękujemy Państwu za obecność! :)