wfosigw z napisemZadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji - kwota 39683,00zł. Wartość całkowita zadania: 55539,44zł + VAT.

Usunięto i przekazano do utylizacji pokrycia dachowe zawierające azbest z 60 posesji w ilości łącznej 143,9 Mg.

www.wfosigw.lodz.pl