interaktywne monitory 1 Na początku 2022 roku zakupiono monitory interaktywne dla szkół z terenu gminy Sokolniki, które nie tylko wzbudzają zainteresowanie uczniów, lecz także wspomagają i ułatwiają pracę nauczyciela.

Rozmaite możliwości, jakie oferują zestawy interaktywne, bez wątpienia sprawiają, że lekcje stają się bardziej atrakcyjne i zrozumiałe dla uczniów. Monitory interaktywne bardzo często umożliwiają korzystanie z ciekawych gier i zabaw, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci najmłodszych klas. Łamigłówki, rebusy, czy krzyżówki – wszystkie te formy pozytywnie wpływają na skupienie i koncentrację wśród uczniów oraz zwiększają ich zaangażowanie w lekcję i powierzone zadania. Monitory interaktywne umożliwią skorzystanie z licznych portali edukacyjnych lub stron internetowych oferujących specjalne materiały przeznaczone do pracy na urządzeniach multimedialnych z podziałem na przedmioty szkolne i omawiane na nich zagadnienia. W razie potrzeby nauczyciel może także samodzielnie w łatwy sposób opracować swoje własne materiały obejmujące omawiane zagadnienia. 🙂


Koszt zadania sfinansowany został ze środków otrzymanych w ramach przyznanej nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, w którym to gmina Sokolniki otrzymała 500.000,00 zł na realizację dowolnego celu związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.
#rosnącaodporność
#gminasokolniki

interaktywne monitory 1 interaktywne monitory 2