WFOSiGW Zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach" dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina realizuje zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach". Wartość zadania to kwota 658.800,00 zł, w tym: 263.520,00 zł stanowi kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 150.000,00 zł stanowi kwota z promesy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Sokolniki. Realizacja zadania umożliwi lepsze przygotowanie OSP Sokolniki do udziału w akcjach ratowniczych, tj. akcjach przy usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych, akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, itp. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30.11.2013 r.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach
Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach
Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach Samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP w Sokolnikach