WFOSiGW Zadanie "Zakup koparko- ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki" dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina realizuje zadanie pn. "Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Sokolniki". Wartość zadania to kwota 240.000,00 zł, w tym 205.000,00 zł stanowi kwota pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie polega na zakupie koparko-ładowarki na potrzeby gminy. Realizacja zadania umożliwi usuwanie awarii na liniach wodociągowych i utrzymanie właściwych stosunków wodnych poprzez bieżącą konserwację rowów melioracyjnych przy oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2013 r.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

 

Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka
Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka
Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka
Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka Koparko-ładowarka