WFOSiGW2014.jpg Zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach" dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina realizuje zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach". Wartość zadania to kwota 484 430,71 zł, w tym 345 635,00 zł stanowi kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W wyniku realizacji zadania zostanie poprawiony stan drzew, zwiększona zostanie ilość nasadzeń oraz utwardzona zostanie nawierzchnia, ponadto modernizacji podlegać będą lampy oświetleniowe, zamontowane zostaną nowe kosze oraz ławki, a także zakupione zostanie wyposażenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2014 r.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie: www.wfosigw.lodz.pl