Walichnowy Gmina Sokolniki realizuje projekt pn. „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I". Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Dofinansowanie wynosi 342.000,00 zł a całkowita wartość projektu to 647.549,22 zł. W ramach projektu planowana jest przebudowa budynku wraz z jego termomodernizacją i wykonaniem instalacji sanitarnych i elektrycznej. Obecnie trwają prace wyburzeniowe pierwszego piętra i przygotowania do położenia nowej więźby dachowej. Wykonywana jest instalacja centralnego ogrzewania i ścianki działowe oraz montowane są kanały wentylacyjne. Ponadto zostały osadzone okna i skuto posadzki pod wylewkę nowych. Realizacja projektu planowana jest do 30.09.2014 r.

Projekt modernizacji - rzut przyziemia

Logo projektu leader