logo lokomotywa Gmina Sokolniki przystąpiła do udziału w projekcie realizowanym przez Łódzki Dom Kultury pod nazwą „Kolorowa Lokomotywa – projekt artystyczno-ekologiczny dla dzieci z województwa łódzkiego. Poznaj łódzką małą ojczyznę". Edycja wiosna 2014. Realizatorem projektu na terenie Gminy Sokolniki będzie Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Sokolnikach.

Partnerzy projektu to: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Dom Papiernika przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki.

Realizacja projektu: program edukacyjny w formie warsztatów oraz udział w konkursach.

Termin realizacji projektu: kwiecień – wrzesień 2014

Grupa uczestników: 20 osób (dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat). Nabór prowadzi Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek oświatowych. W projekcie weźmie udział po 5 uczniów z Zespołu Szkół w Pichlicach, Starym Ochędzynie, Walichnowach i Sokolnikach.

ŁDK zapewnia: koordynację i opiekę merytoryczną nad całością projektu, materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, sfinansowanie transportu grup i honorariów instruktorów prowadzących warsztaty, działania informacyjno-promocyjne.
Wszystkie działania merytoryczne projektu ukierunkowane będą na stworzenie spektaklu teatralnego do wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio". Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci biorące udział w projekcie.
Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach realizujących ideę recyklingu, celem zajęć jest wykonanie kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia „Ptasie radio".

Projekt obejmie realizację 6 typów warsztatów, które bazują na idei recyklingu:

1. Tkanina, Warsztat z tkaniny i koronki [zajęcia odbywają się w Łodzi]
Na warsztatach odbiorcy poznają techniki wykonywania drobnych przedmiotów artystycznych z różnych rodzajów tkanin, koronek, tiulu, nici, włóczki, pasmanterii, itp., które zostały przeznaczone do wyrzucenia, a jednak w tym wypadku dano im „drugie życie". Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyklingowi.
Prowadzenie: Danuta Lorent-Więckowska, artysta plastyk realizatorka warsztatów plastycznych.

2. Tkanina, Warsztat z filcowania na mokro [zajęcia odbywają się w Łodzi]
Uczestnicy wykonają unikatowe płaskie kompozycje kolorystyczne bądź drobne przedmioty dekoracyjne, które będą stanowiły elementy ubioru i scenografii. Do warsztatów zostaną wykorzystane odrzuty i resztki wełny czesankowej. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyklingowi.
Prowadzenie: Agnieszka Frontczak, artysta plastyk, realizatorka warsztatów plastycznych w technice filcu na mokro.

3. Tkanina, Warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych [zajęcia odbywają się w Łodzi]
Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z metodami konstruowania ubiorów scenicznych oraz elementów scenograficznych z materiałów odzyskanych: papieru, tektury, tkanin, włókien. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyklingowi.
Prowadzenie: dr Ewa Bloom-Kwiatkowska, artysta plastyk, kierownik Pracowni Zagadnień Scenograficznych ASP, realizatorka warsztatów plastycznych, a także studentki 4 i 5 roku studiów.

4. Papier, Warsztat odzyskiwania i produkcji papieru
[zajęcia odbywają się w Łodzi]
Zostanie zaprezentowany proces powstawania papieru z surowców wtórnych. Uczestnicy warsztatu będą mogli przekonać się na własne oczy, jak mało skomplikowane jest uzyskanie papieru ze słomy czy drewna i co trzeba zrobić, aby ten papier uzyskać. Za tworzywo do robienia papieru zostaną wykorzystane zmiażdżone i rozdrobnione włókna roślinne, np. słomy. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyklingowi.
Prowadzenie: Ryszard Uljański - specjalista papiernictwa, pracownik Politechniki Łódzkiej, założyciel Domu Papiernika i Fundacji „Ocalić od zapomnienia" mającej na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycyjnych technik pozyskiwania papieru i druku.

5. Warsztaty ze scenografii ekologicznej - inspiracja architekturą biomorficzną
[zajęcia odbywają się w Łodzi]
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z rozwiązaniami pro-środowiskowymi szczególnie dotyczącymi przestrzeni publicznych. W trakcie zajęć zostaną wykonane elementy dekoracji nawiązujące do proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyklingowi.
Prowadzący: mgr inż. arch. Joanna Matuszewska, mgr inż. arch. Tomasz Grzelakowski oraz 2 asystenci

6. Warsztat teatralny
Realizowany będą na terenie powiatowych/gminnych/miejsko-gminnych centrów kultury do wiersza „Ptasie radio". Autorami scenariusza spektakli będą nauczyciele i animatorzy kultury z placówek partnerskich. Aktorami zaś dzieci z placówek partnerskich.

„Kolorowa Lokomotywa... Poznaj łódzką małą ojczyznę" to również konkursy inspirowane warsztatami ekologiczno-artystycznymi:
1. Konkurs na ekologiczny kostium
2. Konkurs na ekologiczną scenografię
[oba skierowane do dzieci uczestniczących w warsztatach projektowych]

oraz konkursy dotyczące finalnego działania – spektaklu:
1. Konkurs na scenariusz spektaklu do wiersza „Ptasie radio" (skierowany do nauczycieli i animatorów kultury z placówek partnerskich)
2. Konkurs na wykonanie i grę aktorską w spektaklu inspirowanym wierszem J. Tuwima „Ptasie radio".

Partner projektu: http://www.e-kalejdoskop.pl/

Baner "Kolorowa lokomotywa"

logo LDK logo lodzkie promo logo wfosigw w lodzi