Herb Gminy Sokolniki Wniosek pn. Zakup strojów folklorystycznych dla Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki" został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przez Radę Między Prosną a Wartą– Lokalna Grupa Działania.

Projekt opiewa na kwotę 19.434,00 zł, w tym 12.640,00 zł stanowi wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru. W ramach projektu planowany jest zakup strojów dla 10 członkiń Zespołu Folklorystycznego „Sokolniki". Strój składać się będzie ze spódnicy z gorsetem, bluzki, fartucha, czepka, korali i butów. Realizacja projektu planowana jest do końca grudnia br.

Logo projektu leader