Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Po wakacyjnej przerwie 5 września 20 osobowa grupa dzieci z gminy Sokolniki ponownie wzięła udział w projekcie ekologiczno-artystycznym „ Kolorowa Lokomotywa", dla dzieci z województwa łódzkiego realizowanym przez Łódzki Dom Kultury i dofinansowanym przez WFOŚiGW w Łodzi.

Tym razem przygotowano dla dzieci warsztaty ze scenografii ekologicznej na Politechnice Łódzkiej w Instytucie Architektury i Urbanistyki. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z rozwiązaniami pro-środowiskowymi szczególnie dotyczącymi przestrzeni publicznych. W trakcie zajęć zostały wykonane elementy dekoracji nawiązujące do proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury.
Wszystkie wykonane elementy zostaną wykorzystane podczas przedstawienia, które będzie wystawione na zakończenie projektu.

Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”
Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”
Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”
Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”
Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa” Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”  Warsztaty w ramach projektu „Kolorowa Lokomotywa”

 

Zofia Siwik
Dyrektor GOKSiT w Sokolnikach