Dom sportowca w Walichnowach  W październiku dokonano końcowego odbioru robót w ramach inwestycji „Przebudowa budynku sportowego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Walichnowy – etap I" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014.

 

W ramach inwestycji zlikwidowano niewykorzystywane dotychczas piętro budynku oraz klatkę schodową zlokalizowaną przy kotłowni. Przeprowadzono modernizację kotłowni. Wykonano nowy dwuspadowy dach, wymieniono istniejącą stolarkę okienną i drzwiową. Całość budynku ocieplono. W części gdzie znajdowała się klatka schodowa wydzielono toaletę dostępną z zewnątrz budynku, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynek składa się z dwóch bloków socjalno-sanitarnych. W każdym bloku wydzielono szatnię, wc, prysznic, magazynowe na sprzęt sportowy. W budynku wydzielono także pomieszczenie dla sędziów z toaletą i prysznicem, pomieszczenie kierownika obiektu oraz pomieszczenie gospodarcze.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 570 635,59 zł, w tym dofinansowanie z PROW 342 000,00 zł.

Dom sportowca w Walichnowach Dom sportowca w Walichnowach
Dom sportowca w Walichnowach Dom sportowca w Walichnowach

 

 

Logo projektu