Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach Gmina Sokolniki zakończyła realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

W ramach zadania na terenie parku wykonano sieć ścieżek o nawierzchni ze żwiru mineralnego, powstała siłownia zewnętrzna oraz doposażono plac zabaw w stół do gry w szachy wraz z czterema siedziskami. Ponadto zamontowano nowe ławki i kosze oraz dokonano modernizacji części lamp oświetleniowych. Przeprowadzono również szereg działań w zakresie uporządkowania zieleni. Na większości drzew wykonano działania pielęgnacyjne, często również sanitarne i korygujące, kilka drzew zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostało usunięte. Ponadto tam gdzie było to konieczne zamontowano wiązania elastyczne na drzewach lub podpory pod drzewa. Wykonano również nowe nasadzenia. W ramach zadania Gmina wydała także folder promocyjny zawierający najważniejsze informacje o parku w Sokolnikach.
Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 243.880,00 zł. Łączny koszt zadania to 326.073,47 zł.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

WFOSiGW Projekt „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach" dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach