WFOSiGW2014.jpg  Gmina zrealizowała zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z osprzętem dla jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Walichnowach".

 Wartość zadania to kwota 629.640,00 zł, w tym 240.000,00 zł stanowi kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja zadania umożliwi lepsze przygotowanie OSP Walichnowy do udziału w akcjach ratowniczych polegających na usuwaniu skutków wypadków komunikacyjnych, akcjach przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, itp. Realizację zakresu rzeczowego zadania zakończono 15.12.2014 r.
Więcej informacji na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

Samochód OSP Walichnowy Samochód OSP Walichnowy Samochód OSP Walichnowy