WFOSiGW2014.jpg Zadanie pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sokolniki" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Wartość ogólna zadania: 20.175,98 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi : 19.973,00 zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie: 10.087,00 zł
Zakres zadania obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 59,32 Mg wyrobów zawierających azbest z 19 posesji znajdujących się na terenie Gminy Sokolniki.
Link do strony WFOŚiGW w Łodzi : www.zainwestujwekologie.pl