Projekt pod nazwą: 'Termomodernizacja budynku GOKSiT'

„Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ulicy Parkowej 1 w Sokolnikach”

 

Termomodernizacja budynku GOKSiT Termomodernizacja budynku GOKSiT

Projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przy ulicy Parkowej 1 w Sokolnikach”


Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach działania 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tzn. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie.