Projekt pod nazwą: 'Z tradycją ku nowoczesności'

W tym roku pokusiliśmy się o zorganizowanie dwudniowego Festynu.

Nie ukrywamy, że najbardziej martwiliśmy się o pogodę , która w te wakacje była wyjątkowo kapryśna.

Festyn rozpoczął się o godz. 10.00, 13 sierpnia Turniejem Nr 1 Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Sokolniki.

Projekt pod nazwą: „Z tradycją ku nowoczesności-organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Gminie Sokolniki”


Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach działania 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów tzn. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi złożonym w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.