Projekt pod nazwą: 'Wykonanie placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Sokolnikach'

Plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach  Projekt jest realizowany przez Gminę Sokolniki w ramach Programu osi 4 „Leader" działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Operacja jest realizowana na obszarze objętym lokalną grupą działania o nazwie „Między Prosną a Wartą" – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wieruszowie.