Projekt pod nazwą 'AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim'

 Irlandzkie doświadczenia w realizacji programu "Skills for Work" Samorząd Gminy Sokolniki przystąpił w dniu 25 października 2013 roku do projektu pod nazwą "AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" realizowanego przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w Łodzi w partnerstwie z Work Research Centre
z Irlandii.

Projekt pod nazwą "AD-AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim" jest realizowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. w partnerstwie z Work Research Centre z Irlandii.