Zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki OSP w Sokolnikach”

WFOSiGW Zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z osprzętem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach" dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi