Zadanie 'Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach'

 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach Gmina Sokolniki zakończyła realizację zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

WFOSiGW2014.jpg Zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach" dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi